Welkom

Binnenvaart RI&E

De Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Voor de binnenvaart branche is er een risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ontwikkeld die, rekening houdend met de verschillende scheeps- en ladingtypen, erkend is door het Steunpunt RI&E Instrumenten. Bedrijven met 25 medewerkers of minder die gebruik maken van dit instrument en onder deze branche vallen, hoeven de RI&E niet te laten toetsen door een kerndeskundige. De branche RI&E is namelijk al getoetst. En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten.

De RI&E is door de Arbo-werkgroep van werkgevers en werknemers ontwikkeld, deze groep bestaat uit Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Nautilus International en CNV Vakmensen. In de werkgroep wordt samengewerkt aan een veilige en gezonde werkomgeving.

Voor leden van CBRB en Koninklijke BLN-Schuttevaer is er deze handige interactieve tool ontwikkeld die het maken en bijhouden van een RI&E vereenvoudigt in een online omgeving. U kunt inloggegevens aanvragen bij de organisatie waar u lid van bent.

Niet-aangesloten ondernemingen kunnen gebruik maken van de statische Branche RI&E Binnenvaart (Pdf), maar moeten wat meer tijd erin investeren.
U kunt zich natuurlijk ook aansluiten bij een professionele werkgeversorganisatie en van diverse andere voordelen en ondersteuning gebruik maken.

Voor werknemers en werkgevers is er ook de Arbocatalogus Binnenvaart. In deze Arbocatalogus is aan de hand van verschillende veel voorkomende gevaarlijke situaties op een praktische wijze beschreven hoe veilig kan worden gewerkt, en aan de wettelijke voorschriften kan worden voldaan.

Aan de slag met de RI&E

Stap 1: Intake (relevantie)
Welk type schip gaat u beoordelen?
Hefbaar stuurhuis en/ of gevaarlijke stoffen?

Stap 2: Inventarisatie
Welke risico’s spelen er in uw organisatie?
Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Stap 3: Evaluatie en Plan van Aanpak
Hoe groot is het risico?
Risico’s sorteren: de belangrijkste boven aan
Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
Wie doet wat, en wanneer?

Stap 4: Aan de slag met het Plan van Aanpak!